Nabídka spolupráce

Doučování je vhodná brigáda zejména pro studenty VŠ. Díky internetovému systému doučování.cz si budete vybírat sami z široké nabídky doučování. Můžete si vybrat tak doučování v místě pro Vás dostupném. Lektorem doučování.cz se může stát středoškolsky vzdělaná osoba s výbornou znalostí předmětu, který chce doučovat. Předpokladem je schopnost látku srozumitelně vysvětlit. Výuku provádí svým jménem a na vlastní zodpovědnost, doučování.cz působí jako zprostředkovatel mezi lektorem a zákazníkem.

Příjem nových lektorů mezi členy doučování.cz se skládá ze dvou postupných kroků:

  1. Předregistrace lektora

    Nejprve si prostudujte podmínky, za kterých spolupracujeme s lektory. V případě, že s podmínkami spolupráce souhlasíte, vyplňte předregistrační formulář, tím získáte přístupové údaje do systému doučování.cz. Po přihlášení na naše stránky prostřednictvím Vašeho uživatelského jména a přiděleného hesla si můžete zadávat závazné rezervace na Vámi vybrané zakázky. Doučování zakázky Vám poté odsouhlasí administrátor, který si na každou zakázku vybere jednoho z předregistrovaných lektorů. Přidělení první zakázky administrátorem znamená Vaše přijetí mezi plně registrované lektory.

  2. Plná registrace lektora

    Plná registrace vzniká rozhodnutím administrátora o tom, že Vám přidělí jednu z Vámi zarezervovaných zakázek. O přidělení zakázky a zařazení mezi plně registrované lektory Vás bude telefonicky informovat administrátor. Výhodou plné registrace je, že na získání dalších zakázek již nebudete potřebovat souhlas administrátora, ale budete si je vybírat sami a fungovat plně autonomně.